Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 13/09/2019, 14:25

Tăng cường bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn TP.

Theo đó, TP sẽ hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp TP; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn và kéo giảm ùn tắc giao thông; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn TP; đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác, điều hành giao thông vận tải; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông, kiên quyết lập lại trật tự đô thị trên địa bàn TP.

NTKBản in Quay lại
Xem theo ngày: