Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 13/09/2019, 14:20

Kiến nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng của chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

(HCM CityWeb) - Liên quan đến chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020, UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng của chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng là hộ có mức sống trung bình và nâng mức cho vay từ 1,5 triệu đồng lên mức 2,5 triệu đồng/tháng để phù hợp với mức tăng học phí và biến động giá cả thị trường.

UBND TP cũng kiến nghị có cơ chế khoanh nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ từ 3 - 5 năm cho những trường hợp hộ gia đình vay vốn học sinh, sinh viên đã hết thời gian gia hạn nợ và có đơn đề nghị trả nợ dần, được chính quyền địa phương xác nhận về hoàn cảnh gia đình và học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, không phù hợp ngành học, không có thu nhập để phụ giúp gia đình trả nợ; bổ sung chính sách cho vay ưu đãi đối với các hộ dân trên địa bàn thị trấn, các phường còn sản xuất nông nghiệp có nhu cầu được vay vốn để xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các công trình nước sạch, công trình vệ sinh nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

UBND TP cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung cơ chế chi phụ cấp cho Trưởng khu phố, ấp trong công tác giám sát, quản lý vốn vay; tiếp tục hỗ trợ TP nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, giúp TP chủ động và thực hiện tốt hơn Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020 và các giai đoạn tiếp theo.

 

Các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, các chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư... vào hoạt động của các tổ chức để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân cùng tham gia, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới và Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đào tạo, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm dịch vụ ủy thác và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: