Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 21/10/2019, 15:00

Tổ chức tốt các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài

(HCM CityWeb) - Nhằm chấn chỉnh việc tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện khi xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của cơ quan, đơn vị, phải bao gồm cả hoạt động đối ngoại của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; trình UBND TP duyệt trước ngày 5/10 hàng năm.

Kế hoạch cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của TP và các quy định hiện hành.

 

Kế hoạch cũng cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, các đối tác làm việc, thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện chuyến đi và các nội dung liên quan gắn liền với kết quả sau chuyến đi. Nội dung làm việc tập trung vào các hoạt động thực sự cần thiết và ưu tiên phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương; tránh trùng lắp với các đoàn khác, cân nhắc kết hợp các đoàn có trùng địa bàn và nội dung, tính chất làm việc tương đồng hoặc các đoàn có trùng thời điểm và đường bay thuận lợi thành một đoàn để tránh việc có quá nhiều lãnh đạo của một hoặc nhiều cơ quan, địa phương đi đến cùng một địa bàn. Thành phần đoàn bảo đảm phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc, không cử các thành phần không đúng đối tượng, tránh tổ chức các đoàn công tác nước ngoài vào các dịp nghỉ lễ, bầu cử của bạn.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường vai trò và tận dụng nguồn lực từ các hoạt động đối ngoại; xem đối ngoại là một phần trong việc triển khai công tác chuyên môn, quản lý của đơn vị.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: