Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 01/11/2019, 13:50

Đảm bảo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện vận động lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do... tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN).

Các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXHTN, bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXHTN; trước mắt tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng tham gia và các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước; mở rộng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu về chính sách và dễ dàng đăng ký tham gia BHXHTN.  

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với Bảo hiếm xã hội TP và Bưu điện TP trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXHTN trên địa bàn TP; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện phát triển đối tượng tham gia của các địa phương và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý.

 

Bảo hiểm xã hội TP cần tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác thu trong hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, đảm bảo thuận lợi cho người tham gia BHXHTN; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu BHXHTN; có cơ chế thù lao phù hợp đối với đại lý thu có kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXHTN chiếm tỷ trọng lớn.

 

Bưu điện TP cần nâng cao năng lực cho các đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện; tổ chức các lớp tập huấn giảng viên, tuyên truyền viên nguồn về chính sách BHXHTN và các hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXHTN.  

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: