Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 04/11/2019, 11:00

Xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước, gồm việc quan trắc, kiểm soát ô nhiễm chất lượng nguồn nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Kênh Đông... giải pháp phòng chống, ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm vào nguồn nước từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch cũng bao gồm việc kiểm soát an toàn trên hệ thống cung cấp nước sạch; phương án thực hiện nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy ra trên hệ thống mạng lưới đường ống...

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: