Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 04/11/2019, 11:05

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, Chính phủ sớm hướng dẫn việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân là học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh để có đủ cơ sở pháp lý khi xem xét quyết định việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với các trường hợp phát sinh; hướng dẫn đối với trường hợp đối tượng công dân nam trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự khi đi khỏi nơi cư trú ở địa phương trong thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thời điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc liên hệ với chính quyền địa phương nơi hiện công dân đang tạm trú để cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền biết, theo dõi, quản lý kịp thời thông báo khi có lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ; quy định thống nhất tiêu chuẩn sức khỏe tật khúc xạ về măt, trong đó cân nhắc quy định tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù của các địa phương và thành thị, nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng, nguồn tuyển chọn thanh niên nhập ngũ của các địa phương.

 

Về xử lý đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ, Chính phủ cũng cần hướng dẫn theo thẩm quyền đối với hành vi cố ý trốn tránh không nhận lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ để địa phương có đầy đủ cơ sở xử lý đối với các trường hợp lợi dụng quy định chưa rõ ràng để né tránh khám sức khỏe nhằm tạm thời trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời điểm tuyển quân.

 

Về xử lý vi phạm hành chính về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Chính phủ cần tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ để tăng tính răn đe, hạn chế việc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác thực hiện lệnh gọi nhập ngũ tại địa phương; trong đó lưu ý nghiên cứu nâng mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe hoặc quy định biện pháp chế tài cao hơn nếu tái phạm nhiều lần.

 

Về thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của Chủ tịch UBND cấp xã, Chính phủ bố sung thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cho Chủ tịch UBND cấp xã đối với các hành vi vi phạm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

 

VSBản in Quay lại
Xem theo ngày: