Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 12/11/2019, 13:40

Sẽ sửa đổi, bổ sung Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND TP ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP; đề xuất trình UBND TP xem xét, sửa đổi bổ sung trước ngày 30/11/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức lấy ý kiến các sở-ngành có liên quan về các chính sách dự kiến hỗ trợ chuyển đổi hoạt động rác dân lập lên mô hình Hợp tác xã/Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các sở-ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp các quận-huyện và Hợp tác xã/doanh nghiệp thu gom rác, đại diện một số đường dây rác dân lập để hoàn thiện chính sách và trình UBND TP.

Tố Dung


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: