Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 12/11/2019, 13:45

UBND các quận-huyện được giao quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận chủ trương giao UBND các quận-huyện quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP năm 2019.

Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện rà soát việc đăng ký nhu cầu của UBND các quận-huyện trong quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP năm 2020, tránh trường hợp phải bàn giao nhiều lần giữa các đơn vị quản lý của TP và quận, huyện.

 

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án bàn giao nhân sự, tổ chức bộ máy đồng thời với việc bàn giao bổ sung các chức năng cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng...

 

Thục Duyên


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: