Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 12/11/2019, 13:50

Đến năm 2025: Hoàn tất việc chuyển đổi phương tiện thu gom rác dân lập trên toàn địa bàn TP

(HCM CityWeb) - Nhằm thu hút đầu tư công nghệ xử lý chất thải của TP, UBND TP đã chấp thuận điều chỉnh phương pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP thành 2 nhóm: nhóm chất thải có thể tái chế và nhóm chất thải còn lại.

Nhóm chất thải còn lại được thu gom hàng ngày và chuyển giao về các nhà máy xử lý tập trung của TP. Nhóm chất thải có thể tái chế được thu gom vào thứ bảy hoặc chủ nhật tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương và được chuyển giao cho các nhà máy tái chế.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức lấy ý kiến các sở-ngành có liên quan về các chính sách hỗ trợ chuyển đổi hoạt động rác dân lập lên mô hình hợp tác xã/doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Trong đó, Cục Thuế TP có ý kiến đề xuất về chính sách thuế đối với hợp tác xã. Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đề xuất về miễn, giảm học phí cho con của người trực tiếp thu gom rác.

 

Giai đoạn 2020 - 2021, 100% các quận nội thành và khuyến khích một số huyện ngoại thành hoàn tất việc sắp xếp lại đường dây thu gom rác dân lập trong 1 năm để tránh việc đầu tư lãng phí nhiều thùng rác 660 lít dẫn đến không có chỗ để và đảm bảo hiệu quả đầu tư phương tiện; xác định số phương tiện cần chuyển đổi; triển khai chuyển đổi phương tiện theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo hoàn tất trong 1 năm tiếp theo. Giai đoạn 2022 - 2025, các huyện ngoại thành còn lại phải chuyển đổi phương tiện để đảm bảo hoàn tất công tác này trên toàn địa bàn TP.

TNN



Bản in Quay lại
Xem theo ngày: