Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 12/11/2019, 14:00

Phê duyệt thêm một số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt thêm một số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của một số sở-ngành.

Cụ thể, 9 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm; 1 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế và 19 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

* UBND TP cũng quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Chủ tịch UBND TP và các cơ quan, người có thẩm quyền tịch thu thuộc cơ quan cấp TP ra quyết định; đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan, người có thẩm quyền tịch thu thuộc cơ quan cấp huyện và cấp xã ra quyết định tịch thu.

 

Thời gian ủy quyền có hiệu lực thi hành từ ngày 7/11 đến hết ngày 31/12/2020.

 

NTKBản in Quay lại
Xem theo ngày: