Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 12/11/2019, 14:05

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 17 HĐND TP khóa IX

(HCM CityWeb) - Để chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 17 HĐND TP khóa IX vào cuối năm nay, UBND TP đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách TP năm 2018, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2020;

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao tham mưu Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 13/7/2019 của HĐND TP về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 11/5/2019 của HĐND TP về chấp thuận điều chỉnh tên gọi và tổng mức đầu tư dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình; Tờ trình về thông qua chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.

 

Sở Tài chính tham mưu các nội dung: Báo cáo quyết toán ngân sách TP năm 2018, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2020; Báo cáo kết quả về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND TP; Tờ trình về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn TP; Tờ trình về hợp đồng cho vay lại dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 6/10/2019 của HĐND TP về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2; Tờ trình về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TP; Tờ trình ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP, giai đoạn 2020 – 2024.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: