Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 13/11/2019, 14:50

Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP đã có chỉ đạo việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn TP.

Theo đó, cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch với mức 52 đồng/m3 nước thương phẩm. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tối thiểu bằng 1% trên tổng doanh thu thực hiện trong kỳ.

 

Đối với loại hình điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội, diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực sông Sài Gòn nằm trên địa giới hành chính nhiều tỉnh, bên sử dụng dịch vụ (cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch) sẽ ký hợp đồng ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Đối với loại hình bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ du lịch, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở hợp đồng.

 

Về thời gian chi trả, tiếp tục thực hiện đối với loại hình điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; đối với loại hình bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ du lịch áp dụng từ ngày 1/1/2019.

 

TNN



Bản in Quay lại
Xem theo ngày: