Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 13/11/2019, 15:10

Điều chỉnh quy định về công tác thi đua, khen thưởng

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND TP ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại TPHCM.

Cụ thể, đối với việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng ở cơ sở để đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở quyết định công nhận (thông qua Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học tại cấp đó).

 

Đối với việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng tại TP do Chủ tịch UBND TP quyết định công nhận (thông qua Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp TP).

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2019.

 

* UBND TP cũng quyết định bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của “Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện”, được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 5/4/2016 của UBND TP. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2019.

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: