Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 25/11/2019, 15:05

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án ODA

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao các sở-ngành và các chủ dự án ODA báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đối với các dự án ODA đang triển khai và các dự án ODA đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan đầu mối tham mưu UBND TP về các dự án ODA.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao là chủ đầu tư dự án cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 3). Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông đô thị được giao đề xuất đối với tuyến đường ven kênh thuộc dự án Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên và kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư.

 

* UBND TP cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại các hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đang có khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện về mặt thủ tục pháp lý trước khi xác định nghĩa vụ tài chính.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: