Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 25/11/2019, 15:10

Bãi bỏ toàn bộ 4 văn bản

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định bãi bỏ toàn bộ 4 văn bản.

Cụ thể gồm: Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá cước vận tải trên địa bàn TP; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 8/1/2018 về ban hành danh sách các đơn vị thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn TPHCM; Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 về ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn TPHCM (đợt 1); Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 9/10/2017 về ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cở sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn TPHCM (đợt 2).

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: