Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 27/11/2019, 10:50

Kiến nghị Chính phủ có chế độ đãi ngộ cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

(HCM CityWeb) - Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ quy định các chế độ đãi ngộ, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thuận lợi trong việc phân công công tác quản lý, giám sát, theo dõi, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ ban hành quy định về việc trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện trên cả nước để phát huy được hiệu quả trong quản lý và hỗ trợ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: