Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 29/11/2019, 16:10

Tổ chức Hội nghị công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - Nhằm đánh giá hiện trạng công tác quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của TP, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị “Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM, hiện trạng và giải pháp” vào ngày 6/12/2019, tại trụ sở UBND TP, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

Hội nghị này nhằm đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP hiện nay và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý; xây dựng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi hoạt động rác dân lập lên mô hình hợp tác xã/doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; trao đổi, thảo luận về các chính sách cần hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi hoạt động của rác dân lập lên mô hình hợp tác xã/doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: