Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 03/12/2019, 11:10

Sẽ kiến nghị HĐND TP giữ nguyên mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong năm 2020

(HCM CityWeb) - Theo đề xuất của Sở Tài chính, UBND TP sẽ kiến nghị HĐND TP về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn TP theo hướng giữ nguyên mức thu tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018.

Theo đó, mức thu 1ha khu vực biển 1 năm = diện tích khu vực biển được giao x mức thu tiền sử dụng khu vực biển. Trong đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển được áp dụng tùy theo nhóm sử dụng khu vực biển.

 

Mức thu này nhằm tạo điều kiện để người thực hiện hoạt động khai thác, sử dụng khu vực biển thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước công khai minh bạch; đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả và phát triển ngành khai thác thủy hải sản, các ngành khai thác khu vực biển nhằm hạn chế tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên biển; đảm bảo tính khả thi và giải quyết được những khó khăn, tồn tại trong thực tiễn, cũng như đơn giản thủ tục hành chính; bảo đảm hài hòa các lợi ích của nhà nước, người sử dụng khu vực biển và xã hội.

 

* UBND TP cũng kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung dự án “Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa” vào quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia. Dự án này nằm trong Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: