Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 03/12/2019, 11:20

Ban hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của TP

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của TP.

Kho Dữ liệu dùng chung TP là nơi tích hợp các cơ sở dữ liệu của sở, ban, ngành, quận, huyện, làm cơ sở phục vụ cho công tác dự báo chiến lược phát triển của TP cũng như triển khai các ứng dụng tích hợp phục vụ công tác điều hành tổng thể của các sở, ban, ngành, quận, huyện và của TP; là nền tảng dữ liệu để xây dựng chính quyền điện tử phục vụ quá trình chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số; được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu TP.

 

 

Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; mua bán, chia sẻ dữ liệu không đúng quy định; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả khi kết nối, chia sẻ dữ liệu; làm sai lệch, giảm tính chính xác của dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung; lưu trữ dữ liệu trái phép hoặc sử dụng dữ liệu vào mục đích xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián đoạn việc kết nối, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung.

 

NTKBản in Quay lại
Xem theo ngày: