Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 03/12/2019, 11:25

Tổ chức lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị nằm trong hệ thống tổ chức của các cơ quan, doanh nghiệp; tùy theo yêu cầu, quy mô, tính chất của cơ quan, doanh nghiệp mà thành lập phòng, ban, đội, tổ bảo vệ; tổ chức lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp khác do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp quyết định thành lập hoặc không thành lập, với hình thức phù hợp yêu cầu, quy mô, tính chất của cơ quan, doanh nghiệp.

Việc ký hợp đồng lao động được thực hiện theo Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. Người đứng đầu các tồ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được thuê dịch vụ bảo vệ thường xuyên, lâu dài (trừ một số lĩnh vực theo quy định của Bộ Công an). Trong trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện báo vệ an ninh, trật tự, an toàn hội nghị, hội thảo hoặc trường hợp cần thiết khác, được thuê dịch vụ bảo vệ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo công việc hoặc thời vụ.

 

Một số tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được thuê dịch vụ bảo vệ thường xuyên, lâu dài gồm: nhà trường và các cơ sở giáo dục khác; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ các Trung tâm Chữa bệnh - Giảo dục - Lao động xã hội thuộc quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường học, trung tâm giáo dục thuộc Công an, Quân đội); nơi sử dụng để sản xuất, cung ứng dịch vụ, kho tàng, bến, bãi; các cơ sở, trung tâm văn hóa, thể thao, giải trí (trừ các công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và danh mục các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ).

 

Người lao động làm công tác bảo vệ tại các doanh nghiệp nhà nước thì được hưởng mức lương theo thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Đối với người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (không thuộc khu vực doanh nghiệp để áp dụng mức lương tối thiểu vùng) mà thực hiện theo cơ chế tiền lương tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: