Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 05/12/2019, 13:55

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2016 - 2020 và dự báo kịch bản phát triển giai đoạn 2021 – 2025

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2016 - 2020 và dự báo kịch bản phát triển giai đoạn 2021 - 2025 vào cuối tháng 12/2019, tại trụ sở UBND TP, số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1.

Hội thảo sẽ tập trung vào 2 nhóm nội dung. Nhóm 1 là kinh nghiệm dự báo phát triển kinh tế - xã hội của thế giới và trong nước; khuyến nghị đối với TP. Nhóm còn lại là thực trạng và dự báo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung vào mô hình phát triển kinh tế TP giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tính dẫn dắt của TP trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP thành Trung tâm tài chính khu vực và thế giới; hoàn thành Đề án đô thị thông minh; hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông; phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh liên kết Vùng; kiên trì kiến nghị thực hiện Chính quyền đô thị; một số nội dung khác mà các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm.

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: