Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 06/12/2019, 15:00

Thực hiện ấn phẩm đối ngoại 2020 “Thành phố Hồ Chí Minh: Hợp tác cùng phát triển”

(HCM CityWeb) - UBND TP sẽ thực hiện ấn phẩm đối ngoại 2020 với tên gọi “Thành phố Hồ Chí Minh: Hợp tác cùng phát triển” với số lượng 2.000 quyển, trong đó 1.500 quyển tiếng Anh và 500 quyển tiếng Việt.

Ấn phẩm đối ngoại 2020 thể hiện đường lối và chính sách đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; là ấn phẩm có giá trị về mặt tư liệu, cung cấp thông tin, số liệu, giới thiệu những sự kiện nổi bật trong hoạt động đối ngoại của TP trong năm 2019, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối ngoại với sự nghiệp phát triển của TP. Ấn phẩm sẽ là quà tặng của lãnh đạo TP cho các đoàn khách quốc tế và trong các sự kiện đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, lễ hội văn hóa, quảng bá du lịch của TP, đặc biệt là trong năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

 

Nội dung ấn phẩm thông tin tổng quan về TPHCM; số lượng, đoàn khách quốc tế đến thăm TP; số lượng du khách nước ngoài đến thăm TP; danh sách các địa phương kết nghĩa của TP; lợi thế địa lý vùng trọng điểm, các ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp trọng yếu, ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư, các đối tác đầu tư, thương mại lớn của TP...

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: