Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 09/09/2020, 11:05

Tăng cường tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 4/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.

Theo đó, các sở-ngành, quận-huyện có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy; tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và kết quả của các mặt công tác về phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn TP; lồng ghép với vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước quy định về công tác phòng, chống ma túy, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có ma túy.

 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ của từng đơn vị, địa phương, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách.

 

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách nếu để xảy ra tệ nạn ma túy kéo dài trên địa bàn.

 

Các sở-ngành, quận-huyện cũng được giao phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kéo giảm số người nghiện ma túy; tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn TP để có sự điều chỉnh phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho các hình thức cai nghiện có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa, khuyến khích tập thể, cá nhân đóng góp, tham gia vào công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện; kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương; đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực đủ mạnh cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn...

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: