Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 14/09/2020, 14:50

Hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án cần xác định rõ mục tiêu, cách thức triển khai; hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện đề án (KPI); đề xuất các giải pháp triển khai nhằm cân đối quyền lợi và trách nhiệm các bên và vai trò quản lý của nhà nước; đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử phát triển thuận lợi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và trong dài hạn.

 

* UBND TP cũng cho phép Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ KangNam Sài Gòn thành lập Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ KangNam Sài Gòn với quy mô 20 giường bệnh (Bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú), tại số 666 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình.

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: