Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 18/04/2017, 16:30

Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2017

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TPHCM năm 2017.

Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát từ quý II đến hết tháng 10-2017 tại các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị trực thuộc; UBND các quận-huyện và một số đơn vị trực thuộc, UBND phường-xã, thị trấn thuộc quận-huyện; các cơ quan hành chính ngành dọc đang trú đóng trên địa bàn thành phố. Các đoàn kiểm tra, khảo sát được phân công kiểm tra, khảo sát các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện thì thực hiện kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành và UBND phường-xã, thị trấn thuộc quận-huyện được kiểm tra, khảo sát.

 

Các đoàn sẽ kiểm tra, khảo sát trực tiếp theo lịch thông báo tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương, các đơn vị trực thuộc sở-ngành (bao gồm các đơn vị đang trú đóng tại các quận-huyện), UBND quận-huyện và UBND phường-xã, thị trấn.

 

Nội dung kiểm tra, khảo sát theo định kỳ, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2017; các nội dung của công tác CCHC năm 2017 được triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ.

 

Nội dung kiểm tra, khảo sát theo chuyên đề, gồm: Công tác thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; công tác công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị; công tác thiết lập, tiếp nhận, giải quyết và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác áp dụng đưa thủ tục hành chính vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho cá nhân, tổ chức; công tác triển khai xây dựng, duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008/ISO điện tử theo quy định; công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

  

Minh Thư


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: