Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 16/06/2017, 15:50

Tiếp tục xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; đảm bảo thời gian trình HĐND TP và UBND TP xem xét thông qua và phê duyệt trong năm 2017; xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; trình UBND TP trong quý 2/2017.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu UBND TP bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của TP.

 

 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND các quận-huyện rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, xác định các dự án nhà ở xã hội đã được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc các đồ án thiết kế đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với dự án nhà ở xã hội theo yêu cầu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Nhà ở.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: