Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 11/10/2017, 15:25

Sáp nhập Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới và Trung tâm tiết kiệm năng lượng vào Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định sáp nhập Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới và Trung tâm tiết kiệm năng lượng vào Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và đổi tên thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

 

Theo đó, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của TP.

 

Trung tâm có nhiệm vụ: tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm; lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới; tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước...

 

* UBND TP cũng quyết định giải thể Trung tâm Mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế TP trực thuộc Sở Y tế theo phương thức tập trung. 

 

Theo VP UBND TPHCM

 


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: