Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 08/11/2017, 10:55

Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo UBND các huyện bố trí công chức chuyên trách về xây dựng nông thôn mới tại các xã chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn; nhanh chóng hoàn chỉnh, trình duyệt Đề án nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của huyện và xã còn lại; phát huy thế mạnh, tiềm năng của huyện, góp phần nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm tiếp theo và cả giai đoạn...

 

Đối với huyện Củ Chi thì triển khai thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã hiến đất và vật kiến trúc để thực hiện đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

 

Đối với huyện Hóc Môn thì giải quyết dứt điểm các tồn tại; tham mưu xây dựng xã Trung Chánh và thị trấn Hóc Môn phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị. UBND huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước như: công tác quản lý quy hoạch; điều chỉnh thiết kế 22 công trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn huyện.

 

Đối với huyện Bình Chánh thì thực hiện duy tu 7 điểm cống ngăn mặn đã xuống cấp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí về trường học chưa đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã Qui Đức nói riêng và các xã của huyện; triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2016-2020”.

 

Đối với huyện Nhà Bè thì xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí có xuất phát điểm thấp như: lao động có việc làm, thu nhập và môi trường và an toàn thực phẩm; tăng cường đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo đến năm 2020 đạt theo quy định; thực hiện quy hoạch và thực hiện quy hoạch điểm dân cư tập trung gắn với nhà mẫu nông thôn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Đối với huyện Cần Giờ thì hoàn thành 3 Đề án khắc phục những hạn chế theo khuyến nghị của Trung ương đã được duyệt; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững, khai thác thế mạnh về thủy sản; khuyến khích người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển các loại hình trang trại, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch nhằm nâng cao giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 

Theo VP UBND TPHCM

 


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: