Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 14/11/2017, 16:00

Kiến nghị điều chỉnh Luật Tiếp công dân theo hướng mở

(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Trung ương thống nhất mô hình tổ chức của Ban Tiếp công dân từ Trung ương đến địa phương; điều chỉnh Luật Tiếp công dân theo hướng mở, TPHCM được tổ chức Ban Tiếp công dân TP hoạt động theo mô hình thuộc UBND TP (tương đương cấp sở).

Cụ thể, UBND TP kiến nghị Chính phủ ban hành Quy chế về phối hợp giữa Ban Tiếp công dân với các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân các cấp, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, cơ chế phối hợp, hướng dẫn mẫu sổ tiếp công dân và thực hiện chế độ báo cáo…; đồng thời cho phép người đứng đầu được ủy quyền hoặc phân công cho cấp phó trong thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả việc tiếp xúc, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sát nội dung, nguyện vọng cho người dân đặt ra…

 

 

Về công tác cán bộ, chế độ, chính sách, UBND TP kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định việc định kỳ luân chuyển cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân về làm công tác thuộc lĩnh vực khác hoặc ngược lại để thử thách và nâng cao năng lực công tác quản lý, kiến thức thực tế.

 

UBND TP cũng kiến nghị cần có quy định trong việc xử lý vi phạm quy định tại Điều 6 Luật Tiếp công dân về những hành vi bị nghiêm cấm và một trong số các hành vi đó thường xuyên xảy ra tại nơi tiếp công dân là “đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ” và những trường hợp gây mất an ninh, trật tự tại cơ quan nhà nước.

 

* Ngoài ra, UBND TP đã giao Sở Nội vụ chọn các đơn vị cấp huyện thực hiện kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 gồm: các quận 1, 5, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Bình và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

 

Theo VP UBND TPHCM

 


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: