Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 09/03/2018, 15:30

17/3: Lãnh đạo TP gặp gỡ doanh nghiệp

(HCM CityWeb) - Để chuẩn bị buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP với doanh nghiệp dự kiến tổ chức vào ngày 17/3/2018, UBND TP đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương tổng kết khái quát kết quả phát triển kinh tế TP giai đoạn 2016 - 2017 và đầu năm 2018; các thách thức của TP cũng như các giải pháp có tính đột phá về cơ chế để phát triển TP giai đoạn 2018 - 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao chuẩn bị nội dung cam kết của Chủ tịch UBND TP với doanh nghiệp về môi trường đầu tư giai đoạn 2018 - 2020, công bố các danh mục dự án kêu gọi đầu tư có vốn từ 500 tỷ đồng trở lên giai đoạn 2018 - 2019, đặt hàng doanh nghiệp tham gia hoàn thiện cơ chế phát triển kinh tế và môi trường đầu tư TP.

 

Sở Công Thương được giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP chọn các doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế TP giai đoạn 2018 - 2020 theo chủ đề “Đột phá cơ chế cùng doanh nghiệp phát triển nhanh bền vững TPHCM”.

 

Ngoài ra, UBND TP, Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Hiệp hội Bất động sản thành phố, Ngân hàng Công Thương Việt Nam sẽ ký kết chương trình phối hợp tổ chức diễn đàn kinh tế TP vào ngày 15/10/2018.

TNN


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: