Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 13/03/2018, 13:25

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, xã Phước Vĩnh An sẽ nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn có chất lượng, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản; nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi và cải tạo các tuyến kênh nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân; kiên cố hóa trường, lớp, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất trong hệ thống trường học, tiến tới hiện đại hóa các phương tiện dạy học; chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 thấp nhất đạt 63 triệu đồng/người/năm; đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011.

 

Xã cũng phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của chương trình giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2018 giảm hộ nghèo xuống còn dưới 1%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề trong tổng lao động làm việc đến cuối năm 2020 phấn đấu đạt trên 85%; tiếp tục duy trì tỷ lệ lao động có việc làm trên lực lượng lao động  từ 95% trở lên; đến năm 2020, tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt chuẩn của Bộ Y tế; tỷ lệ trạm y tế cấp xã có đủ bác sỹ đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục duy trì 42 giường bệnh/vạn dân đạt 100%; đến năm 2020, 100 % cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường; 100% chất thải rắn ở nông thôn đã có tuyến thu gom phải được thu gom và xử lý đúng quy định.

 

TNN

 


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: