Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 11/09/2018, 11:35

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(HCM CityWeb) - UBND TP đã công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: 3 thủ tục mới ban hành, 8 thủ tục thay thế và bãi bỏ 12 thủ tục.

 


Đồng thời, UBND TP cũng bãi bỏ nội dung công bố liên quan đến các thủ tục từ khoản 2, 3, 4, 5 Mục VII phần A Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Chủ tịch UBND TP về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại TPHCM; các thủ tục từ khoản 5, 6, 7 Mục III và khoản 1, 2, 3, 4, 5 Mục IV Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/1/2017 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại TPHCM.

 

Xem danh mục thủ tục tại đây.

 

NNTM.


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: