Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 12/09/2018, 14:55

Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chính sách hỗ trợ hợp tác xã (HTX); đồng thời xử lý các HTX chưa thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức hội thảo, tọa đàm; tổ chức hội thi tìm hiểu về HTX; mở các chuyên san, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm của HTX, xây dựng các phim phóng sự, phim truyền hình về HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về HTX nông nghiệp; đề xuất chính sách hỗ trợ các HTX nông nghiệp phát triển.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần đôn đốc UBND các quận-huyện triển khai Kế hoạch chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các HTX hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; hỗ trợ các HTX vệ sinh môi trường trên địa bàn TP có nhu cầu vay vốn chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rác được tiếp cận và vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường.

Sở Công Thương cần mở rộng phát triển hình thức liên kết kinh tế giữa các HTX và giữa HTX với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng thêm các HTX tham gia chương trình bình ổn thị trường; hỗ trợ các HTX phát triển mô hình là nhà phân phối hàng hóa, củng cố mô hình hiện có, nhân rộng mô hình HTX kinh doanh chợ trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải cần tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX vận tải trong việc vay vốn đầu tư đổi mới phương tiện vận tải và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các đề tài, đề án ứng dụng khoa học và công nghệ làm cơ sở để nhân rộng cho các HTX, tổ hợp tác, làng nghề khác; tổ chức chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, cải tiến công nghệ…

Liên minh Hợp tác xã TP cần tăng cường tuyên truyền về phát triển HTX, lợi ích HTX mang lại cho thành viên, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong nhận thức và hành động của người dân cũng như các cấp, các ngành về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; xây dựng thí điểm mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn TPHCM; đề xuất phương án thực hiện chính sách khuyến khích nguồn nhân sự về công tác tại các HTX vệ sinh môi trường thành lập mới giai đoạn 2017 - 2020; nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ và cung ứng dịch vụ theo nhu cầu sản xuất - kinh doanh của HTX: hỗ trợ HTX tiếp cận vốn từ Quỹ CCM; nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của HTX…

Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP có trách nhiệm hỗ trợ các Quỹ Tín dụng nhân dân mở rộng quy mô, đối tượng khách hàng; nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của các Quỹ; giới thiệu các HTX tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

UBND các quận-huyện cần vận động thành lập mới các tổ hợp tác, HTX; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để HTX phát triển; xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị có thế mạnh tại các địa phương.

VH


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: