Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 05/11/2019, 11:10

22 tiêu chí đánh giá địa phương xanh – sạch – đẹp

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”.

Theo đó, có 8 tiêu chí xét công nhận danh hiệu “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” gồm: (1) có các hoạt động tuyên truyền thông tin về bảo vệ môi trường và 100% hộ dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch; (2) 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom. Riêng các địa bàn chưa có tuyến thu gom 100% hộ dân thực hiện xử lý rác thải hợp vệ sinh tại hộ gia đình; (3) 100% hộ dân sinh sống, kinh doanh ở mặt tiền đường giữ gìn vệ sinh môi trường, tự trang bị thiết bị lưu chứa rác thải; (4) 100% hộ dân giao rác đúng giờ, đế rác đúng nơi quy định; (5) không có điểm/khu vực ô nhiễm về rác thải (hoặc giải quyết 100% các điểm/khu vực ô nhiễm về rác thải và duy trì chất lượng vệ sinh tại các khu vực này); (6) khu phố - ấp có duy trì tổ chức "15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp" hàng tuần; (7) không có công trình, nhà cửa lấn chiếm cửa xả, hố ga thoát nước và hệ thống sông, kênh, rạch; (8) có công trình/mô hình hiệu quả mang tính thiết thực, sáng tạo và lợi ích về môi trường.

 

8 tiêu chí xét công nhận danh hiệu “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đưòng và kênh rạch” gồm: (1) có xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân biết về Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành pho sạch và giảm ngập nước"; (2) có tổ chức đối thoại với nhân dân về vệ sinh môi trường và 100% hộ dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch; (3) 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom. Riêng các địa bàn chưa có tuyến thu gom 100% hộ dân thực hiện xử lý rác thải hợp vệ sinh tại hộ gia đình; (4) không có điểm/khu vực ô nhiễm về rác thải (hoặc giải quyết 100% các điểm/khu vực ô nhiễm về rác thải và duy trì chất lượng vệ sinh tại các khu vực này): (5) có tổ chức và triển khai hiệu quả lực lượng kiểm tra hoặc phương tiện để giám sát chất lượng vệ sinh môi trường, hỗ trợ xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường nơi công cộng; (6) không có công trình, nhà cửa lấn chiếm cửa xả, hố ga thoát nước và hệ thống sông, kênh, rạch: (7) có triển khai, duy trì hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về vệ sinh môi trường trên địa bàn và tỷ lệ giải quyết, xử lý thông tin phản ánh đạt từ 85% trở lên; (8) có từ 70% khu phố - ấp đạt danh hiệu “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”.  

 

6 tiêu chí xét công nhận danh hiệu “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” gồm: (1) công trình, giải pháp, sáng kiến mang tính thiết thực, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị; (2) hiệu quả của công trình, giải pháp, sáng kiến (đối với xã hội, cải thiện vệ sinh môi trường, phục vụ cộng đồng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường...); (3) quy mô và phạm vi ảnh hưởng; (4) sự tham gia của cộng đồng dân cư hoặc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện và duy trì; (5) khả năng duy trì và nhân rộng; (6) thu hút các nguồn lực triển khai.

 

Đối với từng danh hiệu, các đối tượng được xét công nhận khi đạt điểm đánh giá trung bình từ 80 điểm trở lên.

 

TNNBản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: