Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 14/02/2020, 14:50

Thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số khó khăn;

UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác dân vận của chính quyền và dân chủ cơ sở; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; giải quyết dứt điếm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh điểm nóng; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác chuấn bị và tố chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; phát huy trách nhiệm và sự sáng tạo của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, gắn với nội dung “5 không”; chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” và thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực”.


Cơ quan nhà nước các cấp cần tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường phố và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; thực hiện tốt việc công khai các chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư, các quỹ vận động nhân dân đóng góp...


Ngoài ra, Lực lượng vũ trang TP cũng cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với chủ đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” và “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của TP; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phát huy vai trò nhân dân tham gia tích cực các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; tổ chức nhiều đợt “Hành quân xanh” với nhiều hoạt động giúp dân; thực hiện tốt phong trào vận động quàn chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới, cửa khẩu trên địa bàn TP.

TNN


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: