Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 25/03/2020, 10:55

Quận Thủ Đức: Cần nâng chất các hoạt động văn hóa

(HCM CityWeb) - Về thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, UBND TP đã yêu cầu UBND quận Thủ Đức nâng chất các hoạt động văn hóa thường niên; xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa phù hợp nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giúp tái tạo sức lao động trong nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các khu phố văn hóa “An toàn - Sạch đẹp - Nghĩa tình”, chú trọng tuyên truyền trong nhân dân về xây dựng gia đình hạnh phúc; phát động phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thật sự chuẩn mực; tôn tạo, trùng tu các thiết chế văn hóa đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Quận cần đề ra nội dung cụ thể gắn với đặc điểm thực tiễn của quận, giải quyết dứt điểm trong năm 2020.

 

Về kinh tế, Quận cần xác định các ngành nghề tiềm năng; thống kê cơ cấu, quy mô, năng lực tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, các thế mạnh trong 5 năm tới cần tập trung phát triển, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho từng ngành, lĩnh vực; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận.

 

UBND TP cũng yêu cầu Quận có định hướng thực hiện Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP trong nhiệm kỳ tới, đồng thời lập quy hoạch chung với quy hoạch của quận; trong thời gian này tạm dừng xem xét các dự án xây dựng trụ sở trên địa bàn quận trừ các dự án về giao thông, bệnh viện.

 

Ngoài ra, Quận cũng cần phối hợp với các trường trên địa bàn quận để tăng cường công tác đào tạo, đào đạo bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương phục vụ cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP trong tương lai, cho các ngành công nghiệp 4.0 cũng như cho Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch; có biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm tình hình cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen; triển khai ký cam kết thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; tăng cường lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị và kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân trên địa bàn...

TNNBản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: