Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 28/09/2020, 13:50

Hỗ trợ rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND quận-huyện xây dựng chính sách hỗ trợ các đơn vị rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân.

Trong đó bao gồm chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chính sách hỗ trợ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.


NNTM


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: