Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 15/10/2020, 15:10

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4713/QĐ-UBND

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.

Theo đó, Quyết định bãi bỏ khoản 2 Điều 1; bãi bỏ khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 4; bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 4; sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 4.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2020.

 

Xem nội dung sửa đổi, bãi bỏ của quyết định tại đây.

 

NTCN


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: