Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kinh tế - Đô thịThứ 2, Ngày 26/12/2016, 08:00

164 doanh nghiệp đạt chỉ số tín nhiệm cao

(HCM Cityweb) – Ngày 24-12, tại TPHCM, Viện Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp cho 164 doanh nghiệp.

 

Theo kết quả năm 2016, chương trình đã khảo sát và cập nhật thông tin cho hơn 10.000 doanh nghiệp trên Hệ thống dữ liệu hướng đối tượng của Mạng Doanh nghiệp Việt Nam và 643 thành viên chính thức. Đến nay, trên 65% doanh nghiệp thành viên vẫn tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống, trong đó có 185 doanh nghiệp thành viên xây dựng và áp dụng hiệu quả “Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế theo mô hình tinh gọn Lean QMS”; 255 doanh nghiệp thực hành tốt quy trình kiểm soát nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng theo chuẩn mực của Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế.

 

 

Chỉ số tín nhiệm năm 2016 được trao cho 02 doanh nghiệp đạt chứng chỉ Quốc tế InterCETA (theo chuẩn mực Đạo đức Kinh doanh Quốc tế - InterConformity), 138 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển thương hiệu 2016 và 24 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển bền vững 2016.

 

Các doanh nghiệp được trao chỉ số tín nhiệm tại buổi lễ

 

Được biết, tiêu chí đánh giá chỉ số tín nhiệm TBI căn cứ trên các yếu tố: doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện quyền bảo hộ trí tuệ, áp dụng quy trình quản lý theo chuẩn mực quốc tế và các chỉ tiêu khác.

 

 

Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp “Trusted Brand Index - TBI” là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hoạt động khảo sát, đánh giá cải tiến liên tục theo phương pháp điểm chuẩn, do Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức, Châu Âu) thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng Quốc tế tại Việt Nam hàng năm, đã được cộng đồng doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao, thiết thực và hiệu quả.

 

 

Hà Trang

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: