Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kinh tế - Đô thịThứ 2, Ngày 02/12/2019, 09:00

Bảo tồn di sản văn hóa tại TPHCM – Thực trạng và giải pháp

(HCM CityWeb) – Sáng 1/12, HĐND TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức chương trình Lắng nghe và trao đổi với chủ đề “Bảo tồn di sản văn hóa – Thực trạng và giải pháp”. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải điều hành chương trình.

Qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, vùng đất Gia Định - Sài Gòn - TPHCM đang lưu giữ nhiều tinh hoa di sản văn hóa đô thị. Đây chính là lợi thế, tiềm năng để xây dựng và phát triển các di sản thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa riêng của TP.

 

Tính đến hết tháng 9/2019, TPHCM có 172 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 56 di tích quốc gia, ở cấp TP có 114 di tích. Trong 10 năm qua, TP đã bố trí kinh phí hơn 500 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo 32 di tích, đặc biệt là từ năm 2016 đến nay, TP đã tập trung nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng hoàn thành tu bổ, tôn tạo nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị. Điều này cho thấy TP quan tâm đặc biệt đến công tác giữ gìn di sản, phát huy công năng của hệ thống bảo tàng và quảng bá các lễ hội văn hóa khác. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng bởi hạn chế nhiều mặt cả khách quan và chủ quan.
 

Tại chương trình, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế như: tập trung cho quy hoạch và định hướng để khi đi vào quy hoạch chi tiết sẽ có giải pháp; điều chỉnh cơ sở pháp lý hiện nay; tăng cường đầu tư trùng tu, tôn tạo kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa;...

 

Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho rằng TP cần tập trung 5 giải pháp trong việc bảo tồn di sản văn hóa tại TP.

 

Thứ nhấttăng cường quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn ngay tình trạng xuống cấp, lấn chiếm di tích di sản. Để mất rồi không thể tìm lại được nên bằng mọi cách phải làm cho được.

 

Thứ hainâng cao vai trò của cộng đồng để cùng nhau bảo quản di tích, di sản. Trước hết là cộng đồng ở khu dân cư đó, rộng hơn là cộng đồng ở cấp phường, xã, quận, huyện và cả TP để cùng nhau bảo vệ di tích di sản đó.

 

Thứ baphải đẩy nhanh việc lập hồ sơ khoa học cho di tích, di sản, từ đó đề ra các giải pháp tổng thể để bảo vệ, giúp cho người làm chủ di sản, di tích dễ dàng hơn trong công tác bảo quản, trùng tu và phát huy di tích.

 

Bên cạnh đó, TP cần đầu tư ngân sách nhiều hơn nữa và ừa đẩy mạnh xã hội hóa hơn nữa; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để thực hiện tốt hơn công tác bảo quản và phát huy di tích, di sản.

 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải cho biết chương trình Lắng nghe và trao đổi kỳ tới có chủ đề “Tết Canh Tý 2020 văn hóa nghĩa tình”.

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: