Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kinh tế - Đô thịThứ 5, Ngày 09/08/2018, 14:15

TPHCM: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

(HCM CityWeb)- Sáng 8/8, Văn phòng UBND TPHCM đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn TPHCM năm 2018. Thành phần tham dự là các cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP.

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo một môi trường quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu quả và thân thiện với người dân và doanh nghiệp, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.


Trong năm 2018, TP đã kiện toàn đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại các sở-ngành, quận-huyện và phường-xã, thị trấn; công bố 70 TTHC thuộc phạm vi quản lý của các sở ngành; chuẩn hóa nội dung 1500 thủ tục trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; triển khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp 3, cấp 4; xây dựng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu TTHC tập trung.


TPHCM tiếp tục rà soát để thống nhất bộ TTHC, thống nhất mô hình thực hiện triển khai TTHC, triển khai ứng dụng ISO nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân đồng thời đơn giản hóa và mở rộng dịch vụ công trực tuyến cấp 3,4.

 


NTH Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: