Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 4, Ngày 04/01/2017, 14:55

Ngành Khoa học và Công nghệ tổng kết hoạt động năm 2016

(HCM CityWeb) - Sáng 4-1, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

 

 Tham dự hội nghị, tại đầu cầu Trung ương có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan quản lý KH&CN; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thuộc Bộ KH&CN; đại diện một số doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST).

 

Tại đầu cầu TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành tham dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết hoạt động KH&CN trong năm qua đã có nhiều kết quả nổi bật, thể hiện trong các nhiệm vụ: Xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với các cam kết quốc tế và triển khai định hướng đổi mới trong lĩnh vực KH&CN, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ (ĐMCN), ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; khoa học xã hội, nhân văn phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; KH&CN đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; KH&CN ở địa phương; Phát triển tiềm lực KH&CN; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN; Phát triển thị trường KH&CN; Các hoạt động hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Hội nhập quốc tế về KH&CN;…

 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, KH&CN là động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tăng trưởng. Tỷ lệ áp dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp có mức gia tăng 1-2% so với năm 2015. Các tiến bộ KH&CN đã đóng góp khoảng 30%-40% vào tăng trưởng nông nghiệp. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, về khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự và với lĩnh vực y tế KH&CN cũng đã mang lại nhiều kết quả nổi bật trong những năm qua…

 

Về hoạt động Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành lên đến 9.500 TCVN, mức độ hài hòa đạt trên 48% bao trùm hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế giúp các doanh nghiệp chủ động tăng cường năng lực, chuẩn bị các giải pháp, chiến lược tốt nhất trong việc tuân thủ các quy tắc, quy định đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế, hội nhập sâu rộng trong thương mại hóa toàn cầu. 650 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được ban hành là công cụ, phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe cho con người,… 

 

Hoạt động kiểm tra, thanh tra đo lường tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt đối với các mặt hàng như: Xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ. Hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định, công nhận) đã giúp doanh nghiệp khẳng định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,…

 

Các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) được rà soát, đề xuất sửa đổi để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng cho nhà đầu tư, cũng như đáp ứng các cam kết của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do.

 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, cho rằng năm 2017 là năm bản lề triển khai các kế hoạch phát triển KT-XH, các nhiệm vụ trọng tâm được Bộ KH&CN xác định gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật để thúc đẩy KH&CN phát triển; Tập trung triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế;

 

Triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực hấp thụ, ĐMCN của doanh nghiệp; Phát triển các doanh nghiệp KH&CN thông qua thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; Nghiên cứu các cơ hội, thách thức, đề xuất các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nâng cao hiệu quả hoạt động SHTT, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế về KH&CN. Tích cực đàm phán, tiến tới ký kết các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác mới về KH&CN...

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua có đóng góp quan trọng của KHCN. Cụ thể, xếp hạng về kinh tế của Việt Nam đứng trên 100 nhưng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đứng thứ 59. Trong đó, các nhóm chỉ tiêu đầu ra liên quan trực tiếp đến KHCN xếp dưới 50. Điều đó cho thấy, dù còn bất cập nhưng giới KHCN nước ta rất cố gắng so với mặt bằng chung. Sự phối hợp tham gia giữa các bộ, các tỉnh về KHCN nhịp nhàng hơn.

 

Thủ tướng cho rằng nghiên cứu nhiều nhưng ứng dụng ít vì vậy đầu tư cho KHCN cần bám sát hơn nhu cầu thực tiễn và thiết thực hơn, ưu tiên đầu tư các đề án, đề tài phục vụ thiết thực cho đất nước.

 

Thủ tướng cũng cho rằng muốn phát triển KHCN thành công thì phải có 6 yếu tố là: Thể chế, cơ chế, môi trường; con người; nguồn lực; cơ sở hạ tầng; năng lực hội nhập; năng lực kiến tạo quản trị của nhà nước cho KHCN. Thủ tướng nhấn mạnh, phải tạo thể chế thông thoáng trong phát huy nhân tài, sử dụng người tài, kể cả người chưa vào Đảng, kiều bào là những nhà khoa học ở nước ngoài nhưng có nguyện vọng cống hiến năng lực và kinh nghiệm cho quê hương.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ KH&CN rà soát, đánh giá toàn bộ đội ngũ cán bộ khoa học của Việt Nam để xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo và sử dụng tối ưu.

 

Hà Trang


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: