Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 6, Ngày 01/11/2019, 15:40

Tín dụng chính sách xã hội giúp giảm nghèo bền vững

(HCM CityWeb)- Chiều 31/10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Trong 5 năm qua, cùng với các chính sách an sinh xã hội của TP, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH đã giúp cho gần 264.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần giúp cho gần 72.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo giai đoạn 2014 - 2015 và 2016 - 2018. Bên cạnh đó, nguồn vốn cũng giúp giải quyết việc làm cho gần 123.600 lao động; hỗ trợ gần 4.900 lượt hộ gia đình bị thu hồi đất có vốn làm ăn; giúp trên 17.300 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; cải tạo và xây dựng mới gần 155.700 công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn 5 huyện ngoại thành; hỗ trợ cho 126 lượt người sống chung với HIV, người sau cai nghiện ma túy, phụ nữ bán dâm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng có vốn làm ăn, khởi nghiệp.


Theo Ngân hàng chính sách xã hội, qua việc sử dụng nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi đã xuất hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nghèo và tăng dần vị thế trong xã hội, từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường, đặc biệt là từng bước hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn cho thấy phương thức quản lý và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của
Ngân hàng chính sách xã hội là phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tiễn của TP; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội hóa trong công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

 

NTHBản in Quay lại
Xem theo ngày: