Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức Sự kiệnThứ 2, Ngày 24/09/2012, 16:45

Kế hoạch thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

 

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn TP.
Mục đích nhằm giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tích cực tham gia các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực; nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đồng thời nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục và thiết kế giáo dục ngoài nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân; từng bước xây dựng TP trở thành “Thành phố học tập”, tạo điều kiện và cơ hội cho mọi người dân được học tập suốt đời.
Lễ khai mạc, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được tổ chức vào lúc 8g30 ngày 1-10-2012 tại Khu A Công viên 23 - 9.
Từ ngày 01 đến ngày 07-10, các quận, huyện đồng loạt  tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 01-10; tổ chức triển lãm “Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và học tập suốt đời” và tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn; tổ chức hội thảo với các nội dung kết hợp mô hình Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn với Trung tâm học tập cộng đồng, đánh giá những mặt được và chưa được qua 1 năm triển khai đề tài khoa học “Xây dựng mô hình xã hội học tập tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hội nhập”, giới thiệu những nhân tố mới, mô hình mới tại địa phương để nhân rộng.
Ngoài ra, các quận, huyện còn tổ chức tham quan các cơ sở giáo dục, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường; tham quan, học tập kinh nghiệm các Trung tâm học tập cộng đồng làm tốt công tác xóa mù chữ, dạy nghề, dạy chuyên đề, tư vấn nghề nghiệp cho người dân; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở địa bàn dân cư; tuyên dương những tập thể, cá nhân có ý thức học tập từ các thiết chế ngoài nhà trường vươn lên trong cuộc sống.
Các đoàn thể cấp Tp tuyên truyền, hướng dẫn đoàn thể các quận, huyện phối hợp chính quyền địa phương triển khai thực hiện kế hoạch “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; tổ chức triển lãm Bộ ảnh “Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và học tập suốt đời” tại các nhà văn hóa do đoàn thể mình phụ trách; giới thiệu những mô hình học tập tiêu biểu, tài liệu học tập đến các quận, huyện.
Các S, ngành chc năng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2012 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; căn cứ Kế hoạch của UBND TP, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” phù hợp với điều kiện thực tế, có ý nghĩa và thiết thực đối với sở, ngành đơn vị của mình.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công tác thông tin tuyên truyền bằng phướn, băng rôn, panô, áp phích cổ động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các tuyến đường trung tâm thành phố và nơi công cộng; tổ chức đêm văn nghệ chào mừng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại Công viên 23 tháng 9 vào tối ngày 01 tháng 10 năm 2012...Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo, đài tổ chức đưa tin, giới thiệu các tổ chức, cá nhân, các gương điển hình về học tập suốt đời trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2012.
Lã Nguyên

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: