Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức Sự kiệnThứ 6, Ngày 26/10/2012, 15:50

Tổng kết, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

 

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các Sở ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 14080/BTC-QLCS ngày 15-10-2012 của Bộ Tài chính về tổng kết, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước; báo cáo, đề xuất trình UBND TP trước ngày 23-11-2012.
Lã Nguyên

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: