Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 15/01/2016, 08:15

Nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác dân vận

(HCM CityWeb) – Sáng 14-1, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2015, công tác dân vận của Đảng bộ TP tiếp tục đạt nhiều kết quả, thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân theo phương châm "phát huy sức dân chăm lo cho dân". Cụ thể, Quỹ Vì người nghèo TP đã chi 130,5 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng.

  

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.   Ảnh: thanhuytphcm.vn

 

Việc giáo dục cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, khắc phục tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, vô cảm, gây phiền hà nhân dân được tăng cường. Quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ nhân dân. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác xây dựng, tập hợp và phát triển lực lượng được tăng cường, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, khắc phục biểu hiện hành chính, chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên.

 

Phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo động lực cổ vũ, động viên đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần rất quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của TP. Trong năm 2015, toàn TP có 414 cá nhân và 216 tập thể được tuyên dương gương điển hình "Dân vận khéo".

 

Năm 2016, Ban Dân vận TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên về công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền. Chủ động tham mưu xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là của cấp ủy mình về công tác dân vận. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo trên các lĩnh vực, các ngành, các cấp, nhất là ở các ngành liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục phối hợp thực hiện một số giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của công nhân, người lao động.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành dân vận TP trong năm qua, đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Ông cho rằng trong năm 2016, công tác dân vận của TP cần phải nỗ lực nhiều hơn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tích cực tham gia tốt việc bầu cử HĐND các cấp. Tập trung tuyên truyền, vận động làm sao để cử tri lựa chọn được đại biểu xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận và hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đa dạng về các nghĩ, về phương thức tiếp cận từng đối tượng.

 

Công tác dân vận đòi hỏi nắm chắc tình hình của nhân dân trên cơ sở gần dân, sát dân và lắng nghe phản ánh của nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc của dân. Bởi vì làm công tác dân vận xét cho cùng để làm sao những quyết định của chính quyền, của Đảng phù hợp với lòng dân. Lúc đó vai trò tham mưu của người làm công tác dân vận mới thành công, ông Thưởng nhấn mạnh.

 

Tại hội nghị, nhiều tập thể đã được trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy vì có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2015.

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: