Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 15/01/2016, 14:50

Một số trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát những đối tượng đề nghị tinh giản biên chế từ năm 2016 trở về sau theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

 
Theo đó, chỉ ra quyết định giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ.


UBND TP cũng yêu cầu không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức trong sáu trường hợp sau:


Công chức, viên chức có hai năm liên tiếp được đánh giá phân loại không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


Công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức hiện đang hoạt động bình thường nhưng đưa vào diện tinh giản dôi dư do sắp xếp tổ chức;
Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nhưng đưa vào diện tinh giản do chưa đạt trình độ chuẩn;


Công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao;


Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, đưa vào diện tinh giản dôi dư do cơ cấu lại công chức, viên chức.


Công chức, viên chức có lý do nghỉ ốm, nhưng chưa đáp ứng được quy định có số ngày nghỉ tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội.

 

 
Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: