Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 20/04/2016, 14:00

Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

 

 

 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật trên địa bàn TP.

 

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND TP, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ đặt tại số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM. Sở Khoa học và Công nghệ có tên tiếng Anh là Department of Science and Technology (viết tắt là DOST).

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: