Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 16/09/2016, 17:30

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp nhận, phản hồi thông tin của người dân qua điện thoại

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện phân công cán bộ, công chức, viên chức trực điện thoại để kịp thời tiếp nhận, phản hồi thông tin của tổ chức, cá nhân khi cần liên hệ.

Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo các đầu số điện thoại đều liên lạc được và luôn có người trực điện thoại trong giờ hành chính, nhất là số đường dây nóng đã công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị. Không để xảy ra tình trạng có cuộc gọi đến mà không có người nghe máy, đặc biệt là các bộ phận có tiếp dân hoặc giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện cần quán triệt tinh thần trách niệm, thái độ ứng xử, nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận, phản hồi thông tin qua điện thoại cho tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng hoạt động của các đầu số điện thoại, công tác trực điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị…

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: