Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 05/01/2017, 10:55

Rà soát lại việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở-ngành có liên quan rà soát lại việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TPHCM (theo Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND TPHCM), nhằm tính đúng, tính đủ tiền lương của người lao động trực tiếp trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố, đảm bảo ổn định cuộc sống của người lao động.

 

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND Thành phố ảnh hưởng của việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo Quyết định số 6151/QĐ-UBND đối với ngân sách Thành phố.

 

Trên cơ sở báo cáo của các sở-ngành, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát Quyết định số 6151 nói trên để tham mưu, đề xuất UBND Thành phố.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: